produkt

handla om
changsu

Xiamen Changsu Industrial Co., Ltd., etablerat 2009, är en internationellt ledande BOPA-filmtillverkare och leverantör som integrerar produkt FoU, intelligent tillverkning och marknadsföring.Den funktionella filmen, såsom BOPA-film, tillhandahålls inom olika områden av stora konsumentindustrier, till exempel livsmedel, dagliga kemikalier, läkemedel, elektroniska produkter och nya energifordon, etc.. Den har tillgodoset allmänhetens behov av olika produkter i människors försörjning konsumtion i termer av bekvämlighet, förvaring och användning, men säkerställer också allmänhetens hälsa och säkerhet för kläder, mat, bostäder och transporter på ett allsidigt sätt.

nyheter och information